TICC – Teacher as Interactive Content Creator

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA201-050763
Okres wdrażania: 01.10.2018 – 30.09.2020

“Teacher as interactive content creator” to projekt skierowany do nauczycieli języków obcych, którzy są gotowi efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie w procesie dydaktycznym oraz tworzyć swój własny interaktywny warsztat pracy. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności komputerowych pozwalających na przygotowanie interaktywnych materiałów do nauki języka obcego, co przyczyni się do wzmocnienia motywacji i zaangażowania uczniów podczas lekcji oraz poprawi efektywności nauczania.


Rezultaty

Interaktywny przewodnik dla nauczycieli

który będzie zawierał analizę wybranych darmowych aplikacji internetowych służących do tworzenia pomocy dydaktycznych, przykładowe scenariusze lekcji rozwijające umiejętności językowe oraz filmy szkoleniowe prezentujące sposoby tworzenia interaktywnych ćwiczeń.

Otwórz

Platforma TICC

która posłuży nauczycielom do komunikacji oraz wymiany doświadczeń. Stworzy możliwość dzielenia się ciekawymi materiałami dydaktycznymi, podpowie, które narzędzia do tworzenia treści interaktywnych wybrać i jak z nich korzystać.

Otwórz

Dobre Praktyki

to poradnik zawierający podsumowanie działań projektowych, porady metodyczne, wyniki badań prowadzonych w celu zmierzenia efektywności nauczania języków obcych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Otwórz


Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie

Głogów, Polska

Partnerzy projektu

School Inspectorate, Arges County

Pitesti, Rumunia

Istituto Statale E.Montale

Pontedera, Włochy

Iberika Education Group

Berlin, Niemcy

ETIC_Algarve

Faro, Portugalia

Danmar Computers

Rzeszów, Polska