Partnerzy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim

Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim jest placówką publiczną, w której uczy się ponad 800 uczniów w wieku od 6 do 16 lat. W skład Grona Pedagogicznego wchodzi 89 nauczycieli. Instytucja powstała w 1791 roku i jest jedną z największych szkół podstawowych w regionie Podkarpacia. Jest inicjatorem szeregu działań na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, organizuje wiele konkursów i akcji charytatywnych.  Szkoła znajduje się w Głogowie Małopolskim, małym miasteczku, oddalonym o 13 kilometrów od Rzeszowa – stolicy regionu. W związku z obecnością licznych uczelni technicznych, przemysłu technicznego i lotniczego w województwie podkarpackim, szkoła kładzie ogromny nacisk na rozwijanie kompetencji w dziedzinie nauk ścisłych oraz języków obcych. Instytucja ta zawsze osiągała dobre wyniki podczas egzaminów zewnętrznych, aby utrzymywać wysoki poziom nauczania, oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, międzynarodowe wymiany uczniów oraz angażuje się w realizację interesujących projektów. Od 2010 roku szkoła realizuje innowacyjny projekt oferujący zajęcia z rozszerzonym programem z języka angielskiego, dwa lata temu wprowadziła również klasy dwujęzyczne, w których metodą nauczania jest CLIL. W ciągu ostatnich 6 lat zaangażowała się w realizację 4 projektów europejskich.  Dzięki tym działaniom może poszczycić się niezwykle udaną współpracą z instytucjami edukacyjnymi z wielu krajów europejskich.

Strona internetowa: http://www.zs.glogow-mlp.pl/


School Inspectorate, Arges County

Kuratorium Oświaty w rejonie Arges jest państwową instytucją, która podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Rumunii, realizuje krajowe i europejskie działania w dziedzinie edukacji oraz rozwoju zawodowego.  Instytucja ta sprawuje opiekę nad ponad 200 placówkami edukacyjnymi na różnym etapie kształcenia, od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe i średnie, po kształcenie specjalne i organizację zajęć pozalekcyjnych. Pełni też rolę doradczą dla 4000 nauczycieli z regionu Arges. Kuratorium Oświaty inicjuje i rozwija współpracę z różnymi instytucjami społecznymi zaangażowanymi w edukację dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Instytucja promuje i wdraża lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne. Doradztwo oraz organizowanie szkoleń i kursów dla uczniów, studentów i nauczycieli zajmują ważne miejsce w działalności instytucji. W placówce zatrudnionych jest 26 urzędników, którzy pracują w trzech departamentach, odpowiadają za wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej szkół, jakość kształcenia oraz zarządzanie. Do zadań kuratorów należy pełnienie funkcji doradców oraz kontrola jakości pracy nauczycieli i funkcjonowania szkół, dlatego wiedza, umiejętności i kompetencje urzędników muszą odpowiadać potrzebom i wymaganiom nauczycieli, dyrektorów, społeczności lokalnej oraz pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Strona internetowa: https://isjarges.ro/


Istituto Statale E.Montale

Liceum Montale w Pontaderze jest szkołą średnią, która w swoich murach gości ponad 1200 uczniów w wieku od 14 do 19 lat. Placówka zatrudnia około 150 nauczycieli i oferuje trzy ścieżki kształcenia: językową, ekonomiczną oraz przedmiotów humanistycznych. Poza tym, dzięki długoletniemu zaangażowaniu w realizację projektów międzynarodowych i wymian uczniowskich, ma w swojej ofercie kształcenie techniczne i zawodowe. W ciągu ostatnich kilku lat liceum skupiło się głównie na współpracy z ważnymi europejskimi organizacjami, wspierającymi placówki edukacyjne, a w roku 2010 otrzymało nagrodę w ramach krajowego konkursu „Europa zmienia szkołę”, sponsorowanego przez Dyrekcję Generalną włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ponadto Liceum Montale bardzo aktywnie działa na platformie „eTwinning”, realizując w każdym roku szkolnym liczne projekty i uczestnicząc w konferencjach organizowanych w krajach partnerskich. W 2014 roku placówka była gospodarzem takiego wydarzenia, poświęconego „Zrównoważonej turystyce”.

W ostatnich latach szkoła opracowuje wiele projektów europejskich ukierunkowanych przede wszystkim na innowacje metodologiczne i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki.

Strona internetowa: http://www.liceomontale.eu/new/


Iberika Education Group

Iberika Group, od 1966 roku ulokowana w centrum Berlina, jest prywatną instytucją z wieloletnim doświadczeniem w edukacji dorosłych oraz realizowaniu projektów europejskich. Do jej głównych celów należy promowanie edukacji oraz szerzenie postawy otwartości i tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych. Założenia te wspierane są poprzez organizowanie kursów, seminariów, warsztatów, spotkań integracyjnych, wystaw oraz prowadzeniu dyskusji.  Poza nauczaniem języków, placówka opracowuje innowacyjne programy służące zwiększeniu motywacji u nauczycieli i uczniów oraz programy nauczania, które obejmują takie aspekty jak strategie przeciw mobbingowi. Od 2007 roku Iberika  rozpoczęła realizację projektów Erasmus+ i  działa w LLP (Limited Liability Partnership).

Instytucja na początku swojej działalności skupiała się głównie na językach i kulturze Półwyspu Iberyjskiego. Od 2000 roku rozszerzyła swoją ofertę nauczania o języki: angielski, francuski, holenderski i niemiecki.

Obecnie Iberika organizuje również kursy językowe dla imigrantów osiedlających się w Niemczech, pomagając im jednocześnie w trudnym procesie asymilacyjnym.  Placówka ma również ogromne doświadczenie w koordynowaniu i realizowaniu projektów międzynarodowych, których tematem jest szeroko pojęta edukacja lub wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych. Stały skład zespołu pracowników instytucji tworzy grupa 10 doświadczonych poliglotów i kilkunastu nauczycieli języków obcych. Placówka działa pod patronatem Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców oraz przeprowadza egzaminy zewnętrzne.

Strona internetowa: https://www.iberika.de/


ETIC_ALGARVE

ETIC_ALGARVE to prywatna instytucja założona w 2010 roku. Przez dziewięć lat swojej działalności zorganizowała kursy dla ponad 2000 tysięcy osób. Niepowtarzalność tej instytucji opiera się na innowacyjnym założeniu: „Szkoła, która nie jest szkołą” i promuje zdobywanie praktycznych umiejętności zamiast wiedzy teoretycznej. Firma bardzo szybko osiągnęła wysoką pozycję i prestiż w południowej części Portugalii. Oferuje kursy i szkolenia w różnych dziedzinach, takich jak: tworzenie filmów video, fotografia, projektowanie ubrań, muzyka i dźwięk, tworzenie gier komputerowych, projektowanie stron internetowych, wizaż i charakteryzacja. Zdobywanie wiedzy i umiejętności odbywa się poprzez tworzenie prawdziwych projektów wykonywanych na zlecenie instytucji działających na rynku pracy. Osoby prowadzące kursy to prawdziwi profesjonaliści, którzy z pasją wykonują swoją pracę. Obecna siedziba firmy jest bardzo nowoczesna i solidnie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia profesjonalnych kursów.  ETIC_ALGARVE to nowatorska i prężnie rozwijająca się instytucja, która nieustannie dba o to, aby nadążyć za wymagającym i zmieniającym się rynkiem pracy.

Myślą przewodnią założycieli ETIC_ALGARVE są słowa wypowiedziane przez Steve’a Jobsa : „Pozostań nienasycony, Pozostań głupi”.

Strona internetowa: https://www.eticalgarve.com/


Danmar Computers

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+.

W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Strona internetowa: https://danmar-computers.com.pl/